การกำหนดบทบาทที่แท้จริงของยีน


งานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจพื้นฐานทางพันธุกรรมและชีวภาพของ ADHD สายพันธุ์ความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพนี้มีบทบาทสำคัญในสมองและกระบวนการทางชีวภาพหลักอื่น ๆ ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดบทบาทที่แท้จริงของยีนเหล่านี้ใน ADHD เพื่อช่วยให้เราแจ้งการรักษาที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพ

ทีมวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมจากผู้ป่วยสมาธิสั้นที่มีสมาธิสั้นกว่า 20,000 คนและผู้ป่วยกว่า 35,000 รายที่ไม่มีอาการการศึกษาทางพันธุกรรมที่ใหญ่ที่สุดของ ADHD จนถึงปัจจุบัน เราได้ระบุ 12 ภูมิภาคจีโนมที่ผู้ที่มีสมาธิสั้นแตกต่างไปจากคนที่ไม่ได้รับผลกระทบและหลายพื้นที่เหล่านี้อยู่ในหรือใกล้ยีนที่มี ความสัมพันธ์ที่รู้จักกับกระบวนการทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองที่แข็งแรง การวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงทางพันธุกรรมของผู้ป่วยสมาธิสั้นร่วมกับความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตเวชและทางกายภาพอื่น ๆ รวมทั้งภาวะซึมเศร้าโรคอ้วนโรคเบาหวานประเภท 2 และระดับ HDL cholesterol ที่ดี