การใช้งานแบบสตรีมก่อนการประชุมสุดยอด


Facebook ได้ประกาศการใช้งานแบบสตรีมก่อนการประชุมสุดยอดสุดโต่งแบบออนไลน์ในปารีสเรียกว่าหลังการโจมตีมัสยิดไครสต์เชิร์ช ยักษ์เทคโนโลยีกล่าวว่าจะมีนโยบายการนัดหยุดงานหนึ่งครั้ง ห้ามผู้ที่ละเมิดกฎ Facebook Live ใหม่ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เรียกว่ามาตรการนี้เป็นก้าวแรกที่ดี ประธานการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความพยายามระหว่างประเทศ

เพื่อหยุดสื่อสังคมที่ใช้ในการจัดระเบียบและส่งเสริมการก่อการร้าย ผู้นำทางการเมืองจากยุโรปแคนาดาและตะวันออกกลางจะพบกับตัวแทนระดับสูงจาก บริษัท ต่างๆเช่น Facebook, Google และ Twitter รวมถึงการออกคำสั่ง “เรียกร้องให้ดำเนินการ” เพื่อกำจัดเนื้อหาของผู้ก่อการร้าย เทเรซ่านายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรจะเรียกร้องให้รัฐบาลและ บริษัท เทคโนโลยีทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแบ่งปันข้อมูลผู้ก่อการร้ายทางออนไลน์