พนักงานช่อง 3 ร้องศาลแรงงานกลางหลังถูกเลิกจ้าง


พนักงานและผู้ผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประมาณ 30 คนได้เดินทางมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมที่ศาลแรงงานกลาง หลังจากผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือ ช่อง 3 แฟมิลี่ 13 และ ช่อง 3 SD 28 ทำให้มีพนักงานถูกเลิกจ้างจำนวนมาก

ทั้งนี้ศาลแรงงานได้ออกเอกสารระบุว่า จากการสอบถามข้อเท็จจริงได้ความว่าทางช่อง 3 ได้เลิกจ้างพนักงานกลุ่มดังกล่าว ด้วยสาเหตุสภาวการณ์ในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลประสบภาวะการแข่งขันของคู่แข่งขันซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของช่อง 3 และเบื้องต้นทางช่อง 3 ได้จ่ายเงินตามกฎหมายแรงงานให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างแล้ว แต่พนักงานกลุ่มดังกล่าวยังประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนอื่นและยังมีข้อสงสัยว่าตนยังมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยามากไปกว่านี้หรือไม่ การให้คำปรึกษาดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลแรงงานกลางที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนนิติการ ศาลแรงงานกลางจึงได้ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มพนักงานดังกล่าวถึงสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานในเบื้องต้นแต่เนื่องจากยังขาดเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนเพียงพอในการยื่นฟ้อง โดยได้แนะนำให้กลุ่มพนักงานดังกล่าวไปจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำมาพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายแรงงานต่อไป