อัดหมื่นล้านอุ้มเอสเอ็มอีปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ


ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเอสเอ็มอีรายย่อย กรอบวงเงิน10,000 ล้านบาท หรือโครงการกองทุนหมื่นล้านพร้อมกับอนุมัติรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน

ซึ่งหลังจากนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีแบงก์) จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป ทั้งนี้ โครงการกองทุนหมื่นล้านเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติไปเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 พร้อมกับอีกหลายมาตรการ แต่มาตรการนี้เป็นส่วนของการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องหรือลงทุนขยายกิจการ